MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» O výstavě » Historie výstavy

Historie výstavy

Prohlédněte si také

Průřezový katalog
MDVV Lidice 1967–2009

Průřezový katalog MDVV Lidice 1967–2009

Více informací »

1967

Předchůdcem mezinárodní výstavy byla Výstava dětského výtvarného projevu s názvem Naše dětství je jiné, jejíž expozice byla umístěna v r. 1967 v Muzeu Klementa Gottwalda v Praze. Pořadateli byli Ústřední výbor Národní fronty ČSSR a Ministerstvo kultury a informací.

Vystaveny byly práce dětí z českých škol. Vedle kreseb, grafiky, maleb, plastik, keramiky a užitého umění byly na výstavě představeny i dětské literární pokusy – pohádky, dopisy, říkadla a verše. Tajemníkem a „ideovým tvůrcem“ byl Jaroslav Puchmertl za velkého přispění dalších výtvarníků, pedagogů i porotců (akad. mal. Jiří Nosek, akad. soch. Věra Roeselová, fotograf Miloslav Stibor nebo výtvarníci Lumír Topinka a Miloš Kačírek).

1972

Vernisáž další Výstavy dětského výtvarného projevu se již konala v Kulturním domě v Lidicích, který byl majetkem Místního národního výboru v Lidicích.

1973

1973 - 1. MDVV - vernisáž [nové okno]

Vznik mezinárodní výstavy – 1. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy (dále jen MDVV) Lidice.

Pořadateli výstavy se stali:

 • Ústřední výbor Národní fronty ČSSR, ČSR a SSR
 • Místní národní výbor Lidice
 • Čs. Komise pro spolupráci s UNESCO
 • Ministerstvo školství ČSR a SSR
 • Ministerstvo kultury ČSR a SSR (od r. 1981 pouze MK ČSR)
 • Vernisáž tohoto ročníku se konala opět v KD Lidice. Do soutěže zaslaly práce děti z 15 zemí světa, oceněno bylo 224 prací.

1974 – 1990

Ročníky 2. – 18.

1978 - 6. MDVV - instalace [nové okno]

V tomto období se stala výstava v pravém slova smyslu mezinárodní – pravidelně se jí zúčastňovaly děti ve věku 5 – 15 let z více než 60 zemí světa. Informace o výstavě byly šířeny rozesíláním tzv. výzev – pozvání dětí k účasti, které byly tištěny v mnoha jazycích. Po březnové uzávěrce byly práce dětí posuzovány odbornou porotou, za oceněné práce byl udělován Diplom a dvaceti nejlepším výtvarníkům medaile Lidická růže. Vernisáže a hlavní expozice výstavy se konaly od května do října v prostorách KD Lidice.

V roce 1985 vystřídala na místě tajemníka výstavy Jaroslava Puchmertla Ľubica Riedlbauchová.

Od roku 1986 se stal dalším pořadatelem výstavy Československý mírový výbor.

Od roku 1987 již není omezen počet udělených medailí.

V roce 1990 se místo Ústředního výboru NF ČSSR stala novým pořadatelem Československá mírová unie.

1991

1991 - 19. MDVV - instalace [nové okno]

Zanikly výbory NF, a OVNF se změnila ve Sdružení politických stran a hnutí. Toto seskupení nemohlo z finančních i provozních důvodů výstavu financovat.

Po setkání spolupořadatelů byla MDVV Lidice organizačně s dočasnou působností předána vydavatelství a nakladatelství Mladá fronta (tehdy státní podnik), která o ní projevila zájem, a umožnila tím její další trvání.

Novými pořadateli výstavy se stali:

 • Nakladatelství a vydavatelství Mladá Fronta (od r. 1993 Mladá fronta a.s. Praha)
 • Ministerstvo kultury ČR
 • Ministerstvo školství ČR (do r. 1990 MŠ ČSR a SSR, v r. 1991 MŠ ČR a SR)
 • Československá komise pro spolupráci s UNESCO (od r. 1993 Česká komise pro spolupráci s UNESCO)
 • Obecní úřad Lidice
 • Československý ústav zahraniční (od r. 1993)

1992 - 1994

1993 - 21. MDVV - náměstek MK ČR Michal Prokop zahajuje výstavu [nové okno]

Vernisáže a hlavní expozice výstavy 20. a 21. ročníku MDVV 1992 a 1993 se konaly v Památníku Lidice - v místnosti proti budově muzea, neboť výstava se v r. 1991 z kulturního domu Lidice musela kvůli nefunkčnosti budovy vystěhovat. Tato varianta byla nevyhovující, místnost byla vlhká a bez skladových prostor. Protože se do prostoru všechny oceněné práce nevešly, část oceněných prací byla v letech 1992 – 1994 současně vystavena v Galerii ZUŠ Most, kterou nabídl člen poroty - ředitel ZUŠ Most Josef Zedník.

Vernisáž 22. ročníku MDVV 1994 se konala opět v Kulturním domě v Lidicích a ZUŠ Most.

1995

1995 - 23. MDVV - Zámecká galerie Okresního muzea Kladno [nové okno]

Vernisáž a hlavní expozice výstavy 23. ročníku MDVV 1995 se konala v Zámecké galerii Okresního muzea Kladno. Okresní muzeum však bylo následně změněno na Městské muzeum, kde se již výstava nemohla dále konat.

Od roku 1995 do současnosti se výstava po skončení hlavní expozice přesouvá do Galerie ZUŠ Most, kde výstava trvá od února/března do května následujícího roku.

1996

Vernisáž 24. ročníku MDVV 1996 se konala v Galerii Sítná v Kladně, která však v důsledku ekonomických změn zanikla. Po dohodě s představiteli Okresního školského úřadu Strakonice byla výstava přesunuta na Hrad ve Strakonicích.

1997 – 2001

1998 - 26. MDVV - vernisáž hosté [nové okno]

Vernisáže 25. – 29. ročníků MDVV 1997 – 2001 se konaly v Muzeu Středního Pootaví – Hradě ve Strakonicích a pod záštitou města Strakonice a Okresního úřadu Strakonice. Vedle prostor pro expozici na dobu 8 týdnů poskytlo Muzeum také skladovací prostory, financování tisku plakátů, vernisáže, zajištění programu, dopravy a výrobu nových výstavních panelů.

V tomto období se výstavy zúčastňovaly pravidelně děti z více než 55 - 60 zemí světa, oceňováno bylo 1 200 – 1 500 prací.

Od roku 1997 je dalším pořadatelem výstavy Ministerstvo zahraničních věcí ČR, od roku 2000 Muzeum Středního Pootaví – Strakonice Hrad.

Od r. 2001 se posouvá věková hranice soutěžících – zúčastnit se mohou děti od 4 do 16 let.

V letech 1996 – 2001 byla po skončení hlavní expozice výstava instalována vedle Galerie ZUŠ Most také v Českých centrech (Sofie, Bukurešť, Bratislava) i v dalších městech v Rumunsku, Bulharsku a Srbsku. Mnoho dílčích výstav se konalo v českých městech (Opava, Olomouc, Blatná) a galeriích (v Galerii Na Schodech v Praze 5, Galerii České pojišťovny a Galerii Fronta ve Spálené ul. v Praze 1). Z archivu výstavy bylo obesíláno českými a slovenskými, následně jenom českými pracemi, mnoho zahraničních mezinárodních dětských výtvarných výstav.

2002

Vernisáž výstavy 30. ročníku MDVV 2002 se konala ve Veletržním paláci v Praze. Díky velkému výstavnímu prostoru mohlo být oceněno a vystaveno rekordních 1577 dětských prací ze 71 zemí.

V tomto roce se stala kurátorkou výstavy Iva Brothánková.

2003

Vernisáž výstavy 31. ročníku MDVV 2003 se konala částečně ve Veletržním paláci v Praze a zároveň v již nově zrekonstruované budově Lidické galerie v Lidicích. Pořadateli pro tento ročník se stala Mladá Fronta a.s. Praha společně s Památníkem Lidice za podpory MK ČR, MŠMT ČR a MZV ČR.

V roce 2003 byl z iniciativy ředitelky Památníku Lidice Ing. Marie Tělupilové vypracován a schválen MZV, MK, MŠMT a UNESCO nový Statut MDVV.

2004 - současnost

2004 - 32. MDVV - výstavu zahajuje ministr kultury ČR Pavel Dostál [nové okno]V roce 2004 se výstava po komplikacích s právním převodem vrátila zpět do Lidic, do Lidické galerie, která za účelem opětovného pořádání MDVV vznikla z zrekonstruovaného Kulturního domu (2003).

Od 32. ročníku MDVV 2004 je jediným pořadatelem výstavy Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR (vznik 2001), každoročně s podporou – záštitou MK ČR, MŠMT ČR, MZV ČR a České komise pro UNESCO.

Od tohoto roku se vernisáže a hlavní expozice výstavy konají od června do října v prostorách Lidické galerie.

Pro výstavu jsou v budově Lidické galerie vytvořeny výborné finanční i organizační podmínky, je zde dostatek prostor ve funkčně zařízeném depozitáři, kde jsou uloženy všechny oceněné plošné práce.

V roce 2006 byl pozměněn a schválen MZV, MK, MŠMT a UNESCO nový Statut výstavy.

2008 - 36. MDVV - hosté vernisáže [nové okno]

Od září 2007-2017 byla kurátorkou výstavy Ivona Kasalická.

Od roku 2013 poskytují svou záštitu výstavě i Česká centra.

Od roku 2016 je výstava v Lidické expozici prodloužena od června až do listopadu.

V posledních letech se výstavy pravidelně zúčastňují děti z více než 70 zemí světa, které zasílají 25 000 prací. Oceněno bývá kolem 1300 prací, z toho bývá cca 200 medailí.

Po hlavní výstavě v Lidicích bývá MDVV Lidice instalována ve výstavních síních a galeriích v České republice a v zahraničí, zejména v Českých centrech. Možnost shlédnout tuto výstavu tak má velký počet dětí a příznivců dětského výtvarného projevu nejen u nás, ale i ve světě.

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus