MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Aktuální ročník 52 » Pozvání k účasti

Pozvání dětí k účasti v 52. ročníku MDVV Lidice 2024

Formuláře pro školy

Přihláška a seznam zasílaných prací
DOC| PDF

Štítek pro označení prací
DOC| PDF

Registrační formulář film/animace
DOC | PDF

Formuláře pro jednotlivce

Přihláška a seznam zasílaných prací
DOC | PDF

Štítek k označení prací
DOCPDF

Registrační formulář film/animace

DOC | PDF

Ke stažení

Pozvání k účasti v 52. ročníku MDVV Lidice 2024

Milé děti, vážení pedagogové,
srdečně Vás zveme k účasti v 52. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2024.

Soutěž a následná výstava je jednou z největších na světě, každým rokem propojuje tisíce dětí z celého světa. Rok 2024 vyhlásila OSN mezinárodním rokem velbloudovitých zvířat a 150 let od svého založení oslaví Světová poštovní unie.

Téma

Pro 52. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice bylo zvoleno téma:

KaRAVANA

 • Karavana nám evokuje myšlenky na cestování, dobrodružství, svobodu či nezávislost. Může také připomínat život kočovníků, kteří se přesouvají z místa na místo a žijí ve stálém kontaktu s přírodou. V širším smyslu může jít také o komunitu, sdílení zkušeností, cestování bez hranic a svobodu pohybu.
 • Velbloudi, lamy a alpaky představují klíčový zdroj obživy pro miliony rodin, zejména pro pastevce, kteří žijí v suchých a horských oblastech po celém světě. Velbloudovití jsou nezastupitelnými aktéry v celosvětovém ekosystému, jejichž přínos je třeba náležitě ocenit a podpořit jejich ochranu.
 • Dříve lidé převáželi zboží různými způsoby. Cestování bylo pomalé a náročné, zvláště pokud byla potřeba přepravit zboží na dlouhé vzdálenosti. Dnes používáme nákladní auta, vlaky, lodě a letadla, které jsou mnohem rychlejší a efektivnější. Díky nim můžeme přepravit velké množství zboží na velké vzdálenosti v krátkém čase.
 • Pošta slouží k doručování zásilek, dopisů, balíků nebo novin. Dřív, když ještě nebyly telefony nebo internet, byla pošta hlavní způsob, jak se lidé dorozumívali na dálku.
 • Komunikace nám připomíná interakci a výměnu názorů mezi lidmi. Odkazuje také na významnou roli moderních technologií, které nám dnes umožňují komunikovat bez ohledu na vzdálenost.

Všechna tato podtémata spolu souvisí a poukazují na důležitost doručování zpráv, komunikaci mezi lidmi a cestování jako způsobu objevování světa.

 • Jakými způsoby se můžeme dorozumívat?
 • Jak si lidé posílali vzkazy dříve a jak dnes?
 • Jak se přepravovaly zásilky v minulosti, jak se přepravují dnes a jak si myslíte, že budou doručovány v budoucnosti?

Typy výtvarných technik

 • kresba/malba
 • grafika
 • kombinovaná technika
 • fotografie
 • film/animace
 • výtvarné objekty

Do výstavy nejsou přijímány fotodokumentace výtvarných akcí ani projekty a výtvarné řady prací vyžadující společnou instalaci.

Hodnocení soutěže a výstava

Soutěžní práce hodnotí odborná porota ve dvou kolech. Oceněné práce budou od června 2024 vystaveny na každoroční výstavě v Lidické galerii a oceněné plošné práce po skončení výstavy archivovány. V menších souborech poté putují po výstavních prostorech v České republice i v zahraničí.

Podmínky účasti

Soutěže a výstavy se mohou účastnit děti ve věku 4–16 let, jednotlivci i děti ze škol a výtvarných kroužků. Lidé s handicapem se mohou účastnit bez věkového omezení.

 • Maximální formát plošné práce: 70 × 50 cm.
 • Maximální formát prostorové práce: 100 × 70 × 40 cm, váha max. 10 kg.
 • Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora v jedné výtvarné technice (malba a kresba, grafika, kombinovaná technika, fotografie, film/animace, prostorové objekty). Autor se může zúčastnit soutěže ve více technikách.
 • Apelujeme na pečlivý výběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího soutěžního souboru školy.
 • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, musí být zafixovány.
 • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
 • Filmy/animace – max. délka 3 minuty.
 • Pro platnou účast v soutěži je nutné splnit všechny podmínky uvedené na www.mdvv-lidice.cz. Nedodržení podmínek nebo nečitelné vyplnění údajů může vést k vyřazení práce ze soutěže.

Důvody k vyřazení práce ze soutěže

Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny. Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené téma ročníku. Práce větších rozměrů, práce paspartované, podlepené barevnými aj. papíry, či práce nedostatečně označené, budou vyřazeny. Maximální váha 1 zásilky se soutěžními pracemi nesmí přesáhnout 10 kg. Každá jednotlivá práce musí být řádně označena.

PŘIHLÁŠKA A OZNAČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ

Uzávěrka 52. ročníku soutěže je 28. února 2024! POZOR - do tohoto data musí být díla fyzicky v Lidicích!

Přihlášku i štítek vyplňte ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENY a LATINKOU (nejlépe na PC). Práce s nečitelnými či neúplně vyplněnými údaji budou vyřezeny.

1. Přihláška do soutěže

Pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení na této stránce. Vyplněnou přihlášku a jmenný seznam účastníků přiložte k zasílaným pracím.

2. Označení výtvarných prací (mimo kategorie film/animace)

Každou soutěžní práci označte na zadní straně štítkem (ke stažení výše). Štítek vyplňte čitelně, tiskacími písmeny a latinkou (nejlépe na PC). K prostorovým pracím lze štítek přivázat.

Na štítku uveďte:

 • Jméno, příjmení a věk účastníka.
 • Název a přesnou adresu školy či organizace, která práce posílá (IČO organizace, název školy, ulice, číslo, PSČ, město). Na tuto adresu budou později zaslány informace o ocenění.
 • E-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů výtvarníků, kteří práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.
 • Pokud účastník soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk a domácí adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).

Přihlášením účastníka uděluje účastník nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro potřeby soutěže a výstavy. Více na www.mdvv-lidice.cz/gdpr/.

3. OZNAČENÍ A PARAMETRY FILMŮ/ANIMACÍ

Filmy do soutěže přijímáme jako samostatně vytvořené výtvarné dílo jednotlivcem pod vedením pedagoga, nebo i s přímou pomocí pedagoga, dále ve spolupráci skupiny i více žáků. Od jednoho autora lze přihlásit maximálně dva filmy. Pro účast v této technice platí stejná pravidla jako pro jiné soutěžní příspěvky (věk dítěte, uzávěrka, téma ročníku aj.)

Filmové techniky

 • Animovaný film, technika stop motion - kreslená, plošková animace předmětů, loutková animace atd., technika počítačová - 2D a 3D animace
 • Dokument, hrané snímky, experimentální snímky, videoklipy, jiné audiovizuální dílo – například kombinované s převažujícími prvky animace, videoart, videokoláž atd.
Technické parametry filmu
 • kontejner: MP4 nebo mov
 • formát: MPEG-4, H264
 • rozlišení: FullHD 1080p (1920x1080), nebo HDready - 720p (1280x720)
 • audio bitrate: 128 kbps
 • stopáž: max 3 min
 • Film opatřete krátkým úvodem (5 vteřin) v černém poli s názvem. Závěr vytvořte stejným způsobem - titulek (5 vteřin) v černém poli, kam uvedete jméno autora, vaší školy popř. logo školy.
 • Film bude v případě mluveného slova, či textových polí, otitulkován – titulky vždy v anglickém jazyce, tento požadavek platí pro všechny filmy (tj. i pro české a slovenské školy).
 • Film musí být opatřen audio stopou, která je v souladu s autorským právem.
Postup
 1. Vytvořte film dle uvedených technických parametrů.
 2. Tuto verzi uložte na svém kanálu Youtube (pokud ho nemáte, vytvořte si ho).
 3. Nahrajte příspěvek (i v případě mírně snížené kvality) na svůj kanál Youtube s tímto označením: jméno, věk, název filmu, název a adresa školy, pedagog (v případě přímé pomoci učitele), krátká anotace (popis filmu).
 4. Registrace filmu do soutěže: Pro označení využijte Registrační formulář pro Film/Animace (ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku) a zašlete na children@lidice-memorial.czV předmětu emailu nezapomeňte uvést REGISTRACE FILM + 52. MDVV Lidice 2024 a název školy nebo jméno jednotlivce. Beze slova FILM v předmětu mailu nebude registrace kompletní. V registračním formuláři uveďte link filmu na Youtube. Registrace filmu je možná pouze emailem, neposílejte ji poštou!
 5. V případě ocenění vašeho příspěvku budete požádáni o zaslání plné kvalitní verze.
Upozornění

V případě, že zaslaný film nebude v souladu s výše uvedenými pravidly a požadavky, příspěvek bude ze soutěže vyřazen. Soutěžní příspěvky budou do soutěže přijaty pouze formou on-line přihlášky s odkazem na kanál Youtube. Příspěvky zaslané jiným způsobem (DVD, USB aj.) nebudou do soutěže přijaty.

HARMONOGRAM VÝSTAVY

 • 28. února 2024
  uzávěrka přihlášek - POZOR! - Do tohoto data musí být díla fyzicky v Lidicích!
 • 14. – 16. března a 21. – 23. března 2024
  zasedání mezinárodní poroty (2 kola)
 • 15. května 2024 (nejpozději)
  zveřejnění výsledků soutěže na www.mdvv-lidice.cz
 • 30. května 2024
  slavnostní vernisáž v Lidické galerii
 • 31. května 2024 – 31. ledna 2025
  výstava oceněných prací v Lidické galerii
 • červen 2024
  zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a jednotlivcům z České a Slovenské republiky
 • září – prosinec 2024
  zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a jednotlivcům ze zahraničí ve spolupráci se zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí

Po skončení výstavy jsou z oceněných prací vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst v České republice i zahraničí.

OCENĚNÍ

 • Cena poroty pro zahraničí
 • Cena poroty pro Českou republiku
 • Medaile Lidická růže – individuální
 • Medaile pro školu za kolekci prací
 • Medaile za kolektivní práci dětí
 • Čestná uznání

PRÁCE ZASÍLEJTE NA ADRESU:

52. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2024
Památník Lidice, Lidická galerie
Tokajická 152
273 54 Lidice
Pokud chcete využít organizovaný svoz prostorových exponátů, sledujte v průběhu ledna 2023 webové stránky soutěže.
Registraci došlých prací si můžete ověřit zde: https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/registrovane/

Těšíme se na Vaši tvorbu.

Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku.

KONTAKTY

Výstavu pořádá Památník Lidice pod záštitou:

 • Ministra kultury ČR
 • Ministra zahraničních věcí ČR
 • Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • České komise pro UNESCO
 • Generálního ředitele Českých center

Autor díla na pozvánce: Battur Khuslen, 16 let, Ulaanbaatar, Mongolsko - 45. MDVV 2017

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus