MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 43

Ročník 43

Pozvání dětí k účasti ve 43. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2015

Vážení přátelé,

letošního ročníku, který byl na doporučení České komise pro UNESCO a na počest vyhlášení roku 2015 Mezinárodním rokem světla zasvěcen tématu SVĚTLO, se zúčastnilo 21 380 dětí ze 71 zemí světa. Počet účastníků i zemí byl letos v porovnání s předešlými ročníky sice menší, přesto však bylo množství soutěžních prací ohromující a náročné na zpracování i hodnocení. Práce na téma Světlo Lidickou galerii doslova zalily a rozzářily - Slunci, hvězdami, rozsvícenými městy i ulicemi, katedrálami, tunely, polárními zářemi, ohni, ohňostroji či vulkány i tajemstvími optiky. Žárovky, lampy, svícny, svíčky a z nich linoucí se paprsky se daly počítat na tisíce.

Sítem odborné poroty neprošly práce, které nesplnily technické podmínky soutěže – neztvárňovaly doporučené téma, překročily povolenou velikost formátu prací (50 x 70 cm), byly podlepené barevnými papíry, paspartované, nebo překročily počet povolených prací od jednoho autora v jedné technice a práce, které byly výtvarně slabé - ať již kompozičně, materiálově či technicky. V mnohých rozsáhlých kolekcích prací, které nebyly předem zhodnoceny ze strany pedagoga, se objevily schematické i nedokončené práce, ve kterých převažovala snaha o realistické vyobrazení námětů na úkor výtvarné fantazie, často podpořena nevhodným použitím výtvarných (a spíše i nevýtvarných) materiálů i technik, nedostatečným poučením dítěte v oblasti kompozice, prezentace v přehnaných formách i formátech. Přestože se dalo očekávat, že dané téma bude nabízet široké možnosti zajímavého a objevného výtvarného zpracování, porota musela konstatovat spíše opak. Téma bylo ve většině zaslaných prací uchopeno poněkud popisně, často zjednodušeně a jednostranně. Potěšitelné naopak byly příspěvky ze škol, které byly výtvarně zdařilé a které se zabývaly také vnitřním, duchovním světlem.

V odborných diskuzích porota hledala příčiny jednak menšího počtu zaslaných prací, jednak určitých trendů, které bylo možné pozorovat v náznacích již i v minulých ročnících. Porota shledala, že se prohlubují rozdíly mezi průměrnými až podpůměrnými kolekcemi a kolekcemi, které se vyznačují jedinečností ve výtvarném pojetí námětu i v propracovanosti jeho provedení. Vyzdvihnout je třeba ty kolekce, které byly citlivě vytříděny a vybrány a reprezentovaly tak cílenou a soustavnou práci jednotlivých škol či jiných institucí, v nichž jsou žáci vzděláváni ve výtvarných oborech.

Celkové zhodnocení a ocenění příspěvků

Z došlého počtu 21 380 exponátů ze 71 zemí a 1644 organizací udělila porota 1282 ocenění včetně 190 medailí.

Zhodnocení a ocenění prací ze zahraničí

Posuzovaným pracím ze zahraničí v počtu 13 819 ze 69 zemí (mimo ČR a SR) ze 1171 organizací bylo uděleno 533 ocenění, z toho 81 medailí (61 individuálních, 1 za kolektivní práci a 19 školám za jejich kolekce prací), nejvíce ocenění získaly děti z Číny, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny.

Přesto, že z některých zemí přišlo oproti loňskému roku prací významně méně a to často i z dlouhodobě úspěšných škol (např. Ázerbájdžán, Černá Hora, Čína, Malajsie, Rusko, Srí Lanka, Turecko, Ukrajina, z některých zemí se naopak zapojilo škol a dětí více (např. Bosna a Hercegovina, Srbsko nebo Thajsko).

V příspěvcích zaslaných ze zahraničí převažovaly již tradičně malby provedené temperovými i akrylovými barvami i různými typy pastelů, doplňovaly je práce v méně obvyklých a obtížnějších grafických technikách (akvatinta, lept či suchá jehla) i práce provedené akvarelem či kresby tužkou. U tradičních technik- jako je malba- lze pozorovat jistý pokles v počtu i v kvalitě, naopak fotografií i jejich souborů bylo letos do soutěže zasláno větší množství než v ročnících předchozích. Tento fakt lze jistě vysvětlit jednak tématem Světlo, které zřejmě mladé fotografy inspirovalo, jednak i větší dostupností technického vybavení pro tuto formu výtvarného zpracování námětů.

Zajímavé soubory prací byly zaslány ze škol v Bulharsku, Estonsku, Lotyšsku, velmi příjemně překvapily soubory z Maďarska, Slovinska i Srbska. U většiny škol, jejichž práce byly porotě z těchto zemí představeny, lze ocenit vysokou úroveň zpracování námětů v grafických technikách. Tradičně bohatě zastoupené země jako Rusko a Ukrajina poněkud setrvávají v tradičním pojetí námětu i jeho výtvarném zpracování. Fotografie byla již tradičně kvalitně zastoupena kolekcemi Chorvatska a Litvy a svými fotografickými příspěvky příjemně překvapily i země, které dosud neměly silné práce v tradičních technikách, jako například Izrael, Uzbekistán, Ukrajina a Velká Británie.

Prostorová tvorba byla v letošní soutěži zastoupena mezi zahraničními školami zejména Lotyšskem, které představilo zajímavé keramické práce i objekty ze skla.

Zhodnocení příspěvků z České a Slovenské republiky

České děti letos výstavu obeslaly 5 658 pracemi ze 356 organizací a bylo jim uděleno 611 ocenění, z toho 90 medailí (60 individuálních, 2 za kolektivní práci dětí a 28 školám za kolekce prací).

V porovnání s loňským rokem a v kontrastu s poklesem počtu prací i zúčastněných organizací ze zahraničí se letošního ročníku z České republiky zúčastnilo naopak více dětí z více organizací, některé z nich se účastnily letos poprvé. Stejně jako v loňském ročníku měly velký úspěch plošné (včetně fotografických) práce dětí ze základních uměleckých škol Háj ve Slezsku, Hradec nad Moravicí, Hranice, Soukr. Jeseník, F. Kmocha Kolín, Krnov Hlavní nám., Kroměříž, Mnichovo Hradiště, Most Moskevská, Mšeno, Nové Město pod Smrkem, Olomouc, Písek, Plzeň ul. Jagellonská i T. Brzkové, Praha 3 Štítného, Praha 5 Štefánikova, Praha 9 Čakovice, Prostějov, Řevnice a Strakonice) především díky systematické a kvalifikované práci pedagogů. O to více však porota ocenila kvalitní práci pedagogů s dětmi jak ve školách základních např. v ZŠ Červené Pečky, T.G. Masaryka Opava a Sedmikráska Rožnov pod Radhoštěm, ve školách speciálních např. v Centru Arpida České Budějovice, Domově ZP Zběšičky a v Domově Raspenava, tak i v domech dětí a mládeže, např. v DDM Český Krumlov, Výtvarné dílně při galerii Paletka Plzeň či Ateliéru JOE v Roztokách. Porota s potěšením konstatovala, že přibylo uměleckých škol, které  se v letošním ročníku zapojily poprvé a obeslaly výstavu kvalitními kolekcemi, např. ZUŠ Bystré a ZUŠ Dačice. Počet prostorových prací se v letošním ročníku oproti předešlým snížil, téma světla bylo i pro pravidelně úspěšné školy v prostorových objektech obtížné. Porotu potěšily keramické objekty ze ZUŠ Český Krumlov, skleněné kolekce ze ZUŠ Mšeno i kolekce kašírovaných objektů ze ZUŠ Strakonice.

Slovenské školy letos zaslaly 1 903 prací z 117 organizací a bylo jim uděleno 138 ocenění z toho 19 medailí (13 samostatných medailí a 6 medailí školám za kolekce), nejúspěšnějšími uměleckými školami byly ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, ZUŠ Holíč, ZUŠ Kežmarok, ZUŠ Spišská Belá, ZUŠ F. Kafendu Vrútky a ZUŠ L. Arváya Žilina Dolný Val a z kroužků pak Občianske združenie art SLNEČNICE z Bratislavy.

Cenu poroty, která je udělována školám za trvalou, cílevědomou a kvalitní práci s dětmi, získala v letošním roce za Českou republiku ZUŠ Mšeno, která představila až neuvěřitelně bohatou a zajímavou kolekci, která jednoznačně přesahovala ostatní rozsahem použitých technik jak v plošné, tak i v prostorové tvorbě. Je třeba dodat, že škola se již řadu let nebojí experimentovat, hledá netradiční, nové cesty a výtvarné možnosti a ve své práci využívá vedle klasických materiálů také sklo, kov, plast či digitální technologie.

Zahraničních kandidátů na cenu poroty se objevilo několik ve velmi vyrovnané kvalitě. Po společné závěrečné diskuzi udělila porota cenu organizaci Młodzieżowy Dom Kultury - pracownia plastyczna "Creatio" z polského Rybniku, která představila velice kvalitní kolekci grafiky a která si odnáší z MDVV Lidice vysoká ocenění každoročně.

Vyvrcholením 43. ročníku se stane výstava všech oceněných prací, jejíž slavnostní zahájení se uskuteční v sobotu 30. května 2015 v Lidické galerii v Lidicích za účasti mnoha velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky. Na vernisáž jsou letos pozváni zástupci škol oceněných Cenou poroty.

V Lidicích bude výstava otevřena od 30. května do 31. října 2015, po jejím skončení bude výstava instalována v ZUŠ Most a na dalších místech České republiky i zahraničí.

V závěru bychom chtěli vyjádřit poděkování všem mladým výtvarníkům, kteří se pustili do nelehké tvůrčí práce při zpracování nesnadného tématu. Ceny byly uděleny nejlepším pracím se zajímavými nápady a neotřelými formami zpracování, které jsou odrazem šíře dětské fantazie, ale ocenění by si zasloužily všechny práce letošního ročníku, protože jsou důkazem toho, že výtvarná tvorba hraje v životě dětí nezastupitelnou roli, a to na všech kontinentech. Poděkování patří také všem výtvarných pedagogům, kteří s dětmi pracují a rozvíjejí jejich fantazii, výtvarné cítění, pomáhají jim zvládat tradiční i alternativní výtvarné techniky.

Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice

27. duben 2015

Pravidla pro 43. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2015 (MDVV)

S přihlédnutím k novému platnému statutu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ze dne 1. 11. 2012 a jeho ustanovením k pořádání této výstavy, vydává vyhlašovatel k zabezpečení a docílení obsahového zaměření statutu, jako základního dokumentu k organizaci a zabezpečení předmětného projektu, níže uvedená pravidla:

 1. Termín vyhlášení 43. ročníku MDVV Lidice 2015: 28. 5. 2014.
 2. Termín uzávěrky přijímání prací: 28. 2. 2015.
  Práce zasílané poštou musí mít datum poštovního razítka nejpozději 28. února 2015, ale fyzicky musí být doručeny do Lidic nejpozději do 15. 3. 2015. Soutěžící se musí při odesílání ujistit, že pošta je schopna do tohoto data zásilku do Lidic doručit.
  Po domluvě je možné práce doručit do Lidické galerie osobně a to do 28. 2. 2015.
 3. Vyhlašovatel je oprávněn, v případě potřeby, za níže uvedených podmínek, uhradit vybraným zahraničním vítězům s doprovodem oceněným Cenou poroty MDVV 2015 cestovné na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 43. ročníku MDVV Lidice 2015 v Lidické galerii takto:
  a) úhrada nákladů do 500 km: vlakem, autobusem, autem nebo hromadnou dopravou,
  b) úhrada nákladů nad 500 km: vlakem, autobusem, autem, hromadnou dopravou nebo letecky z nejbližšího mezinárodního letiště vůči místu bydliště vítěze do Prahy a zpět.
  Členům poroty, medailistům ČR pozvaným na vernisáž MDVV do Lidic, kteří jsou ze vzdálených míst, a vybraným českým i zahraničním dětským vítězům s doprovodem pozvaným na vernisáž, je během jejich pobytu v Lidicích poskytnuto ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu. Porotcům a vybraným českým i zahraničním vítězům s doprovodem je částečně poskytnuto stravné a doprovodný kulturní program (vstupné do kulturních památek, kulturní program).
 4. Termín zasedání odborné poroty: 1. kolo 26. – 28. 3. 2015, 2. kolo 2. - 4. 4. 2015.
 5. Termín oznámení výsledků 43. ročníku MDVV 2015 na webových stránkách výstavy www.mdvv-lidice.cz nejpozději 10. 5. 2015.
 6. Termín vernisáže s předáváním ocenění medailistům z ČR a vybranému zahraničnímu účastníkovi: 30. května 2015.
 7. Termín konání hlavní expozice v Lidické galerii: 1. 6. – 31. 10. 2015.
 8. Termín deinstalace 43. MDVV Lidice 2015: 1. 11. 2015.
 

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 12. 2014.

V Lidicích dne 1. 12. 2014

JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus