MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 50 » Předávání cen

Předávání cen

Ve čtvrtek 2. června se na zahradě Lidické galerie uskutečnilo slavnostní předání nejvyšších ocenění jubilejního 50. ročníku výstavy, medailí „Lidická růže“ a Cen poroty. Slavnostní ceremoniál zahájil v 11 hodin fanfárou žesťový soubor ze ZUŠ Marie Podvalové v Praze.

Úvodního slova a přivítání vážených hostů se ujal ředitel Památníku Lidice pan PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, který připomněl mírové poselství MDVV – přání všech dětí žít ve světě bez válek. Následovaly video zdravice od ministra kultury Mgr. Martina Baxy a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Petra Gazdíka. Poté promluvili k publiku zástupci institucí, které každoročně udělují výstavě záštitu: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D. – za Samostatné oddělení muzeí Ministerstva kultury, prof. PhDr. Stanislav Štech – předseda České komise pro UNESCO, Mgr. Robert Řehák, Ph.D.– zvláštní zmocněnec pro záležitosti holocaustu, mezináboženský dialog a svobodu vyznání z Ministerstva zahraničních věcí a Mgr. Hana Pištorová – specialistka pro oblast společenských věd za Česká centra. Dalšími řečníky a předávajícími byli Mgr. Lucie Cirkva Chocholová – za Středočeský kraj, Ivana Junková – předsedkyně poroty MDVV a PhDr. František Med – vedoucí tajemník České komise pro UNESCO.

Za lidické děti nás letos poctil návštěvou pan Jiří Pitín. Vzácným hostem byla i paní Sylvia Klánová, dcera akademické sochařky Marie Uchytilové, autorky Pomníku dětským obětem války.

Velice nás potěšila účast mnoha zahraničních diplomatů. Kromě pana velvyslance Litevské republiky J. E. Laimonasa Talat-Kelpši, který symbolicky převzal Cenu poroty pro zahraniční školu, se ceremoniálu zúčastnil pan velvyslanec Kubánské republiky J. E. Danilo Francisco Alonso Mederos, velvyslanec Mongloska J.E. D. Gansukh, velvyslanec Severní Makedonie J.E. Saško Todorovski a velvyslanec Španělska Angel Lossada. V publiku zasedli také členové diplomatických sborů z Arménie, Albánie, Kapverdských ostrovů, Kolumbie, Kosova, Malajsie, Mexika, Myanmaru, Palestiny, Polska a Srbska.

Váženými hosty byli Mgr. Lada Pekárková – z oddělení vztahů s UNESCO odboru mezinárodních vztahů Ministerstva kultury, Mgr. Jitka Jirásková – z odboru veřejné diplomacie a krajanů Ministerstva zahraničních věcí, Bohumil Řeřicha – Kruh přátel česko-německého porozumění, Ing. Zdeněk Slepička – tajemník úřadu Statutárního města Kladna, Ing. Tomáš Ondrášek – ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně, porotci letošního ročníku výstavy a také pedagogové, kteří přišli podpořit své studenty.

První část ceremoniálu byla věnována medailistům z České republiky. Oceněné děti obdržely medaili, diplom, reprodukce svých oceněných prací a dárky – knížky, bloky, výtvarné potřeby a další krásné ceny. Z celkem 67 individuálních medailistů z České republiky letos do Lidic osobně přijelo 49 účastníků, oceněných v kategoriích: ZŠ, ZUŠ, Speciální školy a zařízení pro osoby se zdravotním postižením, DDM a výtvarné kroužky, Střední školy a individuální účastníci.

Druhá část ceremoniálu patřila Cenám poroty – nejvyšším oceněním udělovaným české a zahraniční škole. Cenu poroty pro Českou republiku letos získalo Gymnázium Krnov za jedinečný, neobvyklý a velice působivý soubor prací. Cenu – skleněnou paletu od uměleckého skláře Jiřího Pačinka – převzal oceněný individuální medailista a zástupce gymnázia Dominik Marek.

Cenu poroty pro zahraniční školu získalo Vilniaus Mykolo Birziskos gymnasium z litevského Vilniusu za výjimečnou kolekci fotografií. Cenu symbolicky převzal velvyslanec Litevské republiky v ČR J. E. pan Laimonas Talat-Kelpša.

V rámci ceremoniálu vyhlásila kurátorka MDVV Veronika Trubačová téma příštího 51. ročníku MDVV Lidice 2023 „TANEC“.

Zahraniční ocenění, kteří letos získali celkem 75 medailí, své ceny obdrží díky spolupráci se zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a Českými centry, které předání cen v zemích své působnosti zajišťují. Celkem bylo z 14 527 prací ze 77 zemí světa v letošním ročníku oceněno 1485 prací, kterým bylo uděleno 1552 ocenění – 133 individuálních medailí, 7 medailí za kolektivní práci dětí, 63 medailí školám za kolekci prací a 1349 čestných uznání.

Na závěr slavnostního ceremoniálu zahrálo flétnové trio Collegium Flautinium ze ZUŠ Marie Podvalové a všichni účastníci si pořídili na památku skupinovou fotografii.

I letos byl pro děti na zahradě Lidické galerie připraven doprovodný program, inspirovaný tématem výstavy – MUZEUM: výtvarné a pohybové aktivity od střediska volného času Labyrint Kladno, ukázka práce sociálně terapeutické dílny Zahrada Kladno a zájemci si také mohli vyzkoušet virtuální prohlídku lidického muzea prostřednictvím 3D brýlí. Mnozí návštěvníci využili den k prohlídce pietního území Lidic či k návštěvě nejnovější součásti Památníku Lidice – expozici Rodinný dům č. p. 116, „lidický domek“, který sousedí se zahradou Lidické galerie.

Samotné otevření výstavy proběhlo ve 13:30, kdy pan ředitel Eduard Stehlík poděkoval všem návštěvníkům za účast a popřál výstavě mnoho zdaru. Pásku přestříhli a slavnostně tak zahájili výstavu paní Sylvia Klánová, pan Jiří Pitín a kurátorka výstavy Veronika Trubačová.

Výstava s 1 485 exponáty s tematikou muzeí je otevřena denně a potrvá až do 1. února 2023.

Děkujeme všem partnerům a sponzorům za spolupráci na letošní výstavě. Krásné dárky pro oceněné děti poskytli Středočeský kraj, Národní památkový ústav, Národní galerie Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, společnost Papírna a Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.

Palety pro školy oceněné cenou poroty jsou dílem uměleckého skláře Jiřího Pačinka. Reprodukce prací medailistů připravila firma Atlas Advertising ve spolupráci s firmami IGEPA a HSW Signall. Finančním darem Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu podpořila Nadace Agrofert. Děkujeme i dalším sponzorům: Českému hostingu, společnosti San Service a JCDecaux a všem autorům doprovodných programů uvedeným výše. Žákům ze ZUŠ Marie Podvalové v Praze a panu Miroslavu Laštovkovi děkujeme za krásná hudební vystoupení.


Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus