MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» O výstavě

O výstavě

Průřezový katalog
MDVV Lidice 1967–2009

Průřezový katalog MDVV Lidice 1967–2009

Více informací »

MDVV Lidice je jednokolová soutěž pro děti od 4 do 16 let pro všechny typy škol a organizací, které pracují s dětmi - mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy, střediska volného času dětí a mládeže, domy dětí, víceletá gymnázia a ostatní střední školy. Zúčastnit se mohou i jednotlivci.

Odborná porota, složená z učitelů výtvarné výchovy a výtvarníků, vybírá pro expozici přibližně 1 400 prací, oceněným pracím je uděleno Čestné uznání a nejlepším pracím medaile Lidická růže.

Organizátoři výstavy

V průběhu konání výstavy byli vyhlašovateli a pořadateli výstavy různé instituce - Ústřední výbor NF, Obecní úřad Lidice, Mladá fronta, a. s., Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, Ministerstvo zahraničních věcí, Československý ústav zahraniční, Česká komise pro spolupráci s UNESCO, Československá mírová unie.

Od roku 2004 je hlavním pořadatelem Památník Lidice za podpory Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a České komise pro spolupráci s UNESCO. Od roku 2013 poskytují záštitu výstavě i Česká centra.

Téma

Každý rok je vyhlašováno „téma roku“ doporučené organizací UNESCO - 2004 - Rok české hudby, 2005 - Štěstí, 2006 - Planeta Země, 2007 - Sport, 2008 -  Mezinárodní rok brambory - témata „Brambora“ a „Světové jazyky“, 2009 - téma Vesmír, 2010 - Mezinárodní rok Biodiverzity, 2011 - Tady bydlím, to jsem já, 2012 - Divadlo - Loutka - Pohádka na počest 100. výročí od narození Jiřího Trnky, 2013 - Tradice a dědictví lidu mojí země, 2014 - Rodinné zemědělství, 2015 - Světlo, 2016 - Škola? Vzdělání!, 2017 - Cestování, 2018 - Voda (nad zlato), 2019 - Chemie, 2020 - Krajina.

Výtvarné techniky

Volba výtvarné techniky záleží na každém soutěžícím. Přijímány jsou práce různých technik, které jsou v katalogu označeny kategoriemi:

  • malba, kresba
  • grafika
  • kombinovaná technika
  • fotografie
  • film
  • výtvarné objekty (kov, keramika, dřevo, sklo, textil, papír)

© MDVV Lidice 2008 - 2021, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus