MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Aktuality 2020

Aktuality 2020

Vyjádření podpory ředitelce Památníku Lidice

21. 1. 2020

My, níže podepsaní prohlašujeme, že nesouhlasíme s přijetím rezignace ředitelky Památníku Lidice, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, paní Mgr. Martiny Lehmannové.

                Ředitelka Památníku Lidice rezignovala po dlouhodobém nátlaku ze strany obce Lidice reprezentované starostkou obce, paní Veronikou Kellerovou a ze strany Českého svazu bojovníku za svobodu, reprezentovaného oblastní organizací Lidice, která je vedená paní Ing. Janou Bobošíkovou. Ministerstvo kultury se k nátlaku připojilo a paní Martinu Lehmannovou vyzvalo k rezignaci.

                Paní Bobošíková a paní Kellerová vedou dlouhodobou štvavou kampaň proti Památníku Lidice a jeho ředitelce. Situace vyeskalovala během roku 2019, kdy se, nejen mediální, útoky vůči ředitelce a vedení Památníku stupňovaly. Celá řada vykonstruovaných a absurdně vyhrocených kauz vedla k bezprecedentnímu nátlaku na osobu paní Martiny Lehmannové. Ministr kultury, Lubomír Zaorálek, se k nátlaku postavil tak, že pro zachování svého politického statu quo postavil ředitelku Památníku Lidice do situace, kdy si musela vybrat mezi rezignací a odvoláním.

                Práce odvedená paní Lehmannovou v pozici ředitelky Památníku Lidice a Památníku Ležáky pozvedla úroveň těchto celosvětově významných míst paměti. Paní Lehmannová svou činností přispěla k šíření významu památníků jako důležitých paměťových institucí, které v průběhu jejího působení vstoupily do progresivní éry reagující na výzvy 21. století. V době rostoucího extremismu ve společnosti mají lidé jako paní Lehmannová ve vedení těchto institucí své nezastupitelné místo.

                Žádáme, aby se Ministerstvo kultury nerozhodovalo ad hoc na základě nepodložených stížností, které jsou ze strany paní Bobošíkové a paní Kellerové opakovaně předkládány, a to jen kvůli vlastnímu politickému profitu a bez ohledu na profesní kvality a na vysokou úroveň odvedené práce.

Chápeme jako nepřijatelné, aby byl vytvářen tlak ze strany ČSBS, obce Lidice a ministra kultury kvůli vykonstruované kauze, ve které byla Martina Lehmannová nucena k odsouzení a odmítnutí nezávislé vědecké práce. Pokud by tak učinila, popřela by demokratické, vědecké i občanské principy. Donucení k rezignaci tak vnímáme jako popírání historických faktů, politizaci vědy a kultury, a to za účelem „politického klidu“ ministra kultury.

Žádáme, aby se v demokratickém státě 21. století neděly věci, jako je rezignace progresivní, profesionální a schopné ředitelky z politických důvodů.

Věříme, že připojením se k tomuto vyjádření i Vy vyjádříte svůj postoj k situaci, která byla uměle vytvořena skupinou lidí, kteří sledují svůj vlastní politický profit a z osobních, nikoliv profesních důvodů, naplňují své cíle pomocí lží a manipulace.

Toto prohlášení podpory sepisujeme a předkládáme my, zaměstnanci Památníku Lidice, kteří vyjadřujeme svou podporu paní Martině Lehmannové a věříme, že 30 let po Sametové revoluci ještě může pravda vítězit.

           

Za zaměstnance Památníku Lidice:

Bc. Filip Petlička, Michal Šutinský, Mgr. Stanislava Doleželová, Mgr. Viktor Janák, Mgr. Markéta Jonášová, Bc. Jitka Bůžková, Mgr. Roman Škoda, Mgr. Barbora Buchtelová, Ing. Dagmar Kosová, Sylva Novotná, Mgr. Michaela Brábníková, Mgr. Tereza Feltlová, Lenka Knorová, Petra Zahrádková, Dis.

Prosíme všechny, která aktuální situace není lhostejná, připojte se k našemu vyjádření podpory. Vyjádření podpory je ke stažení zde.

 

Vytištěné a podepsané nám nascenujte, vyfoťte a pošlete na petlicka@lidice-memorial.cz nebo doneste na recepci Lidické galerie.

 

Kromě toho se můžete připojit i k elektronické podobě zde: https://www.petice.com/vyjadeni_podpory_editelce_pamatniku_lidice#form

 

Děkujeme a pevně věříme!


Autor: Filip Petlička

Zdroj: http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/aktuality/vyjadreni-podpory-reditelce-pamatniku-lidice/


Prohlášení ředitelky Památníku Lidice

24. 1. 2020

Paměťová instituce Památník Lidice je velmi specifická. Připomíná historii, která je stále živá. Její odborná i popularizační práce je proto nesmírně důležitá zejména v situaci, kdy jsme opět svědky emotivních diskusí dotýkajících se zvláště interpretací druhé světové války. Neustále se objevují cílené snahy o politizaci odkazu Památníku Lidice. O to důležitější je v takových časech podpora odborné práce a skutečné nezávislosti paměťových institucí ze strany zřizovatele.

V této citlivé situaci mě zaskočil přístup ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který mě 20. ledna 2020 pozval na schůzku, během níž mi sdělil, že si mohu vybrat mezi rezignací a odvoláním. To je jeho řešení situace, která vznikla v návaznosti na reportáž České televize, odvysílané v červnu 2019.  Ta obsahovala informace z materiálu, na němž v roce 2015 pracoval zaměstnanec Historického ústavu Akademie věd Vojtěch Kyncl. Podle tohoto archivního materiálu matka jednoho z lidických dětí krátce před lidickou tragédií měla nahlásit četníkům svou židovskou podnájemnici. Na tuto reportáž některé z přeživších lidických dětí reagovaly v listopadu 2019 otevřeným dopisem, v němž oznámily své ukončení spolupráce s Památníkem Lidice. Můj postoj k celé věci, který nebyl a ani nemohl být kategorický k žádné straně sporu, vnímali jako nepřátelský. V dopise adresovaném ústavním činitelům nařkli mě a Památník Lidice z neznalosti a překrucování faktů o lidické historii. S pisateli se ministr kultury Lubomír Zaorálek následně sešel a setkání s nimi ve snaze urovnat situaci jsem absolvovala i já.

Jakkoli naprosto chápu emoce, které tyto informace mohly způsobit, není přípustné, aby paměťová instituce, kterou Památník Lidice je, badatelské výstupy okamžitě napadala nebo je ignorovala. Ve chvíli, kdy pro tento zásadní postoj nezávislosti a kritického myšlení nemám ve svém zřizovateli oporu, nemohu Památník Lidice jako ředitelka nadále vést. Svým přístupem ministr kultury bohužel snahám o politizaci odkazu Památníku Lidice nahrává. To jsou hlavní důvody mé rezignace k 21. 1ednu 2020.

Památník Lidice má obrovský význam pro Českou republiku i pro svět. Úkolem památníku je ale podávat historii v plné šíři, kriticky, neodmítat diskusi ani o věcech, které nejsou příjemné.

Pokud mám zrekapitulovat své téměř tříleté působení, musím konstatovat, že pro Památník Lidice jsem dělala maximum možného. Do instituce jsem nastoupila v roce 2017, kdy se podařilo s Českou televizí domluvit speciální čtyřhodinový pořad o Památníku Lidice a důstojně jím připomenout 75. výročí vyhlazení obce Lidice. I díky této medializaci došlo v tomto roce k radikálnímu zvýšení návštěvnosti památníku. Společně s novým týmem se podařilo nastartovat mezinárodní zakotvení významné vědomostní soutěže pro děti a mládež „Lidice pro 21. století“. Soutěž rozvíjí znalosti historie a kritické myšlení. Vedle tradiční účasti dětí z Česka a Slovenska se jí v loňském roce nově úspěšně účastnily děti z Polska, letos ji rozšiřujeme do německy mluvících zemí. Podařilo se mi také rozvíjet a navazovat kontakty s obdobnými muzei a památníky po celém světě i v České republice. Do vysoce kvalitní sbírky současného světového umění jsme získali nové akvizice. Zahájili jsme kroky pro zápis jedinečné sbírky prací oceněných v rámci Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice do Centrální evidence sbírek ministerstva kultury. Zaměřili jsme se také na dlouhodobě neřešenou otázku vlastnictví pozemků v areálu pietního území.

Na svou práci pro Památník Lidice jsem a zůstanu hrdá.

Mgr. Martina Lehmannová

odstupující ředitelka Památníku Lidice


Krajina 2020 - první obrázky přicházejí

27. 1. 2020

Novým rokem započala Mezinárodní dětská výtvarná výstava s nádherným tématem Krajina. První vlaštovky v podobě krásných a nápaditých obrázků už začínají přilétat z nejrůznějších koutů celého světa.

Přinášíme Vám takto první ochutnávku.

Vaše díla prosím odešlete do Lidické galerie nejpozději do 14. 2. 2020.


Informace o svozech 2020

31. 1. 2020

Svozy výtvarných prací do 48. ročníku MDVV Lidice 2020

Termíny a místa svozových míst pro rok 2020:

 • 12. února – oblast SEVERNÍ MORAVA - Olomouc
 • 13. února – oblast JIŽNÍ ČECHY - Písek, České Budějovice, Strakonice
 • 14. února – oblast SEVERNÍ ČECHY - Most

Systém odevzdání prací na svozovém místě: práce označené štítkem a splňující podmínky (viz níže) můžete předat na svozovém místě po předchozí domluvě s danou kontaktní osobou. To je možné učinit již před termínem svozu.

Pokud budete chtít práce předat v konkrétní svozový den (a současně si i vyzvednout navrácené práce loňské), je potřeba toto domluvit přímo s kurátorem MDVV - Jitka Bůžková, buzkova@memorial-lidice.cz, +420 778 735 870.

Svozové oblasti
 • 12. února, oblast SEVERNÍ MORAVA (konkrétní uvedené časy svozu jsou pouze orientační a budou upřesněny):

  Olomouc (12:00) - ZUŠ M. Stibora, Pionýrská ul. 4/474

  Kontaktní osoba: Zuzana Hrubošová, ředitelka ZUŠ Olomouc, tel. 774 480 656, e-mail: z.hrubosova@zusmsol.cz

 • 13. února, oblast JIŽNÍ ČECHY (konkrétní uvedené časy svozu jsou pouze orientační a budou upřesněny):

  Písek (10:00) - ZUŠ O. Ševčíka, Nádražní 1032

  Kontaktní osoba: Lenka Termannová, pedagog ZUŠ, tel. 602 830 436, e-mail: termannova@seznam.cz

  České Budějovice (11:00) - Centrum ARPIDA, U Hvízdala 9

  Kontaktní osoba: Marek Wohlgemuth, ředitel DC Arpida, tel. 602 963 856, 385 777 013, e-mail: WohlgemuthM@arpida.cz

  Strakonice (14:00) - ZUŠ, Kochana z Prachové 263

  Kontakt: Ivana Schwarzová, pedagog ZUŠ, tel. 777 646 838, e-mail: zus.schwarzova@seznam.cz

 • 14. února, oblast SEVERNÍ ČECHY (konkrétní uvedené časy svozu jsou pouze orientační a budou upřesněny):

  Most (10:00) - ZUŠ Moskevská, Moskevská 13

  Kontaktní osoba: Romana Pavlíčková, ředitelka ZUŠ, tel. 722 914 712, e-mail: romana.pavlickova@zusmost.cz

Podmínky převzetí prací

Před předáním práce prosím zkontrolujte, že splňuje kritéria pro přijetí a je k ní přiložena řádně vyplněná Přihláška a práce jsou označeny Štítkem. Tyto dokumenty naleznete zde: https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/vyzva/

Práce bez těchto kompletních údajů, nebo ty, které neodpovídají zadání, bohužel nebudeme moci přijmout. Děkujeme za pochopení a přejeme hodně úspěchů při účasti v letošním ročníku MDVV – Děti pro Lidice.


Porota oceňovala díla dětí i za nouzového stavu

16. 3. 2020

Více než 22 tisíc dětských prací čekalo na členy poroty 48. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy. Ti se sešli ve čtvrtek 12. března v Lidické galerii. 
Ještě ten den odpoledne vyhlásila vláda ČR nouzový stav jako důsledek pandemie koronaviru Covid-19. Porotci i vedením Památníku Lidice byl přijat návrh, aby 2. kolo odborné poroty 48. ročníku MDVV následovalo bezprostředně po 1. kole. Tušili jsme, že za týden už se nebudeme moci sejít. 
Z důvodu uzavření státních hranic, byla porota letošního ročníku složena výhradně z českých pedagogů, výtvarníků a profesionálních umělců.

Více o porotě 48. ročníku naleznete v sekci Porota.

Porota 2020

Porota 1. kolo


Příprava výstavy v plném proudu, vernisáž odložena na podzim

27. 4. 2020

Přípravy Mezinárodní dětské výtvarné výstavy jsou v Lidické galerii v plném proudu: Výtvarný fotograf Martin Homola dokumentuje oceněná dětská díla a dnešním dnem začínají také přípravné a instalační práce 48. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice (MDVV).

Nyní je zřejmé, že vernisáž 48. ročníku MDVV, která byla původně plánovaná na 28. května, bude odložena. Pokud to situace kolem pandemie covid-19 dovolí, uskuteční se slavnostní zahájení výstavy s předáním medailí a diplomů, koncem září.

Výsledky 48. ročníku MDVV na téma KRAJINA budou zveřejněny na těchto webových stránkách do 10. května.

Ihned poté, kdy bude výstava v Lidické galerii nainstalována, vytvoříme bohatou fotodokumentaci a videoreportáž a o vše se s vámi na webových stránkách MDVV podělíme.

Více než dvacet dva tisíc výtvarných děl přišlo letos do Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Téma KRAJINA zaujalo děti v 78 zemích světa. Kresby, malby, grafiky, objekty, fotografie či filmy hodnotila odborná porota v Lidické galerii i za nouzového stavu.

Pro aktuality sledujte webové stránky MDVV, kde vás budeme informovat o otevření Lidické galerie a možnosti zhlédnout výstavu dětských prací osobně.


Výsledky zveřejněny. Gratulujeme oceněným. Vernisáž bude v září

7. 5. 2020

Výsledky 48. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy – téma KRAJINA jsou od dnešního dne zveřejněny na webu MDVV v sekci Ocenění. Oceněným dětem gratulujeme. Všem dětem děkujeme za účast v letošním ročníku. Děkujeme také pedagogům a rodičům za podporu svých žáků, studentů a dětí.

Do Lidické galerie bylo doručeno více než 22 tisíc dětských prací ze 78 zemí světa. Porotci měli skutečně těžkou práci při udělování medailí a čestných uznání.

Každý rok touto dobou bychom děti oceněné medailí Lidická růže zvali na slavnostní vernisáž na zahradu Lidické galerie. Nikoli však letos. Z důvodu pandemie covid-19 jsme museli slavnostní zahájení výstavy s předáním medailí a diplomů odložit na podzim. Slavnostní vernisáž se uskuteční, pokud to bude možné, ve čtvrtek 24. září 2020. Pro aktuální informace sledujte web MDVV.

Vernisáž se přesouvá na podzimní termín, ale instalace výstavy je v plném proudu. Výstava na téma KRAJINA bude v Lidické galerii otevřena pro veřejnost od 1. června. A k vidění bude až do 31. ledna 2021. Výstavu prodlužujeme o 2 měsíce a věříme, že budete mít dostatek času přijet do Lidic a výstavu zhlédnout. Pro vás, kteří to máte do Lidic daleko, zveřejníme v červnu video a fotodokumentaci.

Jako každý rok, i letos, vás, oceněné, žádáme o kontrolu údajů, jako je jméno, adresa školy, atd. Jen tak budeme moci diplomy pro oceněné a katalog vytisknout bez chyb. O kontrolu prosíme do 14. května, své připomínky pište na email: children@lidice-memorial.cz.

 

Děkujeme vám.

Stanislava Doleželová, kurátorka MDVV
Táňa Válková, asistentka MDVV


Výstava otevřena, srdečně zveme k návštěvě

1. 6. 2020

1. 6. 2020, na Mezinárodní den dětí, proběhlo otevření 48. Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2020. Výstava s tématem KRAJINA představuje 1359 exponátů ze 76 zemí světa. Najdete zde nejen barevné horizonty lesů a luk, ale i krajiny městské, nahlédnete do skleníku plného rostlin a uvidíte mnoho malých i velkých tvorů, kteří v krajině žijí. V expozici na vás čekají obálky s úkoly, ze kterých se o krajině a rostlinách můžete dozvědět něco nového.

Výstava je v Lidické galerii otevřena každý den od 9 do 17 hodin. Vzhledem k situaci ale stále platí pro pobyt v galerii mimořádná opatření, za jejichž dodržování vám děkujeme. Zároveň doufáme, že situace se bude pouze zlepšovat, a slavnostní vernisáž s předáním medailí oceněným dětem nadále plánujeme na 24. září 2020.

Studentky Základní umělecké školy Řevnice, které nás při včerejším otevření navštívily, připravují video z výstavy pro vás, kteří se do Lidic nemůžete přijet podívat osobně. Brzy ho zveřejníme na našem webu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více fotografií viz Vernisáž.


Video reportáž ze zahájení 48. ročník MDVV Krajina

14. 7. 2020

Vítejte v Krajině umění. Přinášíme vám filmovou reportáž ze 48. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2020, na téma KRAJINA. Reportáž natočily studentky filmové tvorby ze Základní umělecké školy ŘevniceŠárka Leinweberová (17 let) a Julie Slovenčíková (16 let).

Šárka a Julie natáčely v Lidické galerii při vernisáži výstavy 1. června 2020. Cílem krátkého filmu je přiblížit výstavu dětem, které nemají možnost Lidickou galerii navštívit osobně. 
Vy, kdo tu možnost máte, srdečně vás zveme – Lidická galerie je otevřena denně od 9 do 17 hodin. Čeká tu na vás 1359 exponátů – kresby, malby, grafiky, výtvarné objekty, filmy, fotografie…
Slavnostní vernisáž pro medailisty je naplánována na 24. září, se začátkem školního roku začneme nabízet také edukační programy pro školy – na téma KRAJINA.

Těšíme se na vás. Na shledanou v Lidické galerii.

Studentský film, reportáž ČT :D a další články a fotografie nalezenete pod odkazem Vernisáž.


Synagoga ve Kdyni nabízí výstavu VODA

7. 8. 2020

Pokud Vás vaše prázdninové putování zavede do jižní části západních Čech, můžete se setkat s Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavou Lidice – výběr ze 46. ročníku na téma VODA (nad zlato). Výstavu můžete zhlédnout v krásném prostoru synagogy ve Kdyni nedaleko Domažlic. 
Synagoga, která dnes slouží jako muzeum, byla postavena v 60. letech 19. století v neorománském slohu na náklady zdejší židovské náboženské obce. Dodnes je mimořádně zachovalá, najdete zde jak původní zdobnou výmalbu, tak například unikátní obřadní lázeň. Na výstavě uvidíte reprodukce více než 90 výtvarných děl od dětí z 35 zemí
Synagogu najdete na adrese Masarykova 12, vstupenky lze zakoupit v Turistickém informačním centru, Nádražní 314, Kdyně.

Výstava potrvá do začátku září.


Pozvání medailistům: Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek 24. září 2020

16. 9. 2020

Slavnostní otevření 48. ročníku výstavy na téma KRAJINA spojené s předáváním medailí oceněným dětem se koná ve čtvrtek 24. září od 11 hodin. Oceněné medailisty prosíme, aby se do Lidické galerie dostavili k registraci mezi 8. a 9. hodinou.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci zveme tento rok k účasti jenom děti z ČR oceněné individuální medailí s potřebným doprovodem a omezený počet čestných hostů. Věříme, že i tak bude ceremoniál krásný a účastníci se mají na co těšit. Zveme také účastníky ze škol oceněných letošní Cenou poroty (ZUŠ Krnov a ZUŠ Považská Bystrica), pro které již umělecký sklář Jiří Pačinek ručně vyrábí ocenění - palety ze skla (viz foto). 
Ceremoniál proběhne tradičně venku, na zahradě Lidické galerie, tento rok za zvýšených hygienických opatření (rozestupy, roušky, desinfekce). Doprovodný program na zahradě Lidické galerie jsme byli nuceni upravit, chceme předejít tomu, aby se u jednotlivých stánků setkávalo velké množství dětí z různých škol.

Prosíme všechny účastníky, aby se vybavili rouškou a nadále sledovali tento web pro aktuální informace.

Pokud již víte, že se zúčastníte, napište nám na children@lidice-memorial.cz nebo nás kontaktujte na tel. +420 736 642 318, nejpozději do pondělí 21. září. Pozvánky jsme rozesílali poštou a v tuto chvíli by je měli již všichni ocenění medailisté mít u sebe.  
Ostatní oceněné účastníky rádi po předchozí domluvě uvítáme v Lidické galerii v jiný den k individuálnímu slavnostnímu předání ocenění v prostorách výstavy. Rádi Vám také připravíme neoceněné práce Vaší školy nebo kroužku k vyzvednutí. Pokud se za námi do Lidic nemůžete vydat, diplomy a medaile Vám zašleme poštou.

Budeme se těšit na viděnou na zahradě Lidické galerie!

 

Více o uměleckém skláři Jiřím Pačinkovi na www.pacinekglass.com


Slavnostní předání ocenění 24. září 2020

2. 10. 2020

Ve čtvrtek 24. září se na zahradě Lidické galerie uskutečnilo slavnostní vyhlášení a předání nejvyšších ocenění 48. Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2020, medailí „Lidická růže“ a Ceny poroty.

Symbolickou skleněnou paletu letos získaly Základní umělecká škola v Krnově a Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považské Bystrici.  

Na článek a fotogalerii se můžete podívat v sekci Vernisáž. 


Dočasné uzavření Lidické galerie

12. 10. 2020

Od pondělí 12. 10. jsou z důvodu zhoršené epidemiologické situace v Česku zakázány návštěvy muzeí, galerií, památek a jiných kulturních objektů. Pro veřejnost se tak uzavírají všechny expozice Památníku Lidice, včetně Lidické galerie a 48. Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2020. O opětovném otevření budeme informovat. Děkujeme za pochopení a budeme se těšit opět na viděnou v příznivější době.


Zveme k účasti ve 49. ročníku!

7. 12. 2020

V minulých týdnech jsme rozeslali pozvání k účasti ve 49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2021 účastníkům z posledních let, jejich školám a pedagogům i zastupitelským úřadům České republiky v zahraničí. Ačkoli to vypadá, že i příští ročník výstavy se bude muset vyrovnat s nepřízní koronaviru, doufáme, že vás bude letošní téma inspirovat a na výstavě se sejdou krásná a nápaditá výtvarná díla jako každý rok.

Na počest 100. výročí dramatu R.U.R. z pera Karla Čapka a vzniku slova „robot“ budou ve 49. ročníku MDVV Lidice děti tvořit na téma:

ROBOT a umělá inteligence

s podtématy:

 • Co robot (ne)umí
 • Uvnitř stroje
 • R.U.R.: Roboti v literatuře a filmu
 • Rok 2121
 • Vývoj a druhy umělé inteligence
 • Technologie a etika
 • Data
 • Nanoroboti

Zasílat díla do Lidické galerie můžete až do uzávěrky 19. února 2021.

Podrobné informace o příštím ročníku, výzvu a formuláře potřebné pro účast najdete zde na našem webu.


© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus