MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 50 » Pozvání k účasti

Pozvání dětí k účasti na 50. ročníku MDVV Lidice 2022

Formuláře pro školy

Přihláška a seznam zasílaných prací
DOC | PDF

Štítek pro označení prací
DOC | PDF

Registrační formulář film/animace

DOC | PDF

Formuláře pro jednotlivce

Přihláška a seznam zasílaných prací
DOC | PDF

Štítek k označení prací

DOC | PDF

Registrační formulář film/animace

DOCPDF

Ke stažení

Pozvání k účasti v 50. ročníku MDVV Lidice

Milé děti, vážení pedagogové,

srdečně Vás zveme k účasti v jubilejním 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022, jedné z největších a nejstarších světových výstav dětské výtvarné tvorby.

Téma

Každý rok nese výstava unikátní téma, volené Památníkem Lidice ve spolupráci s UNESCO. Padesát let od svého vzniku oslaví v roce 2022 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Česká republika se také stane místem, kde se setkají muzejníci z celého světa na Generální konferenci ICOM – Mezinárodní rady muzeí.

Pro 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022 bylo zvoleno téma:

MUZEUM

Díky muzeím můžeme poznávat rozmanitost světa i společnou historii.

Při tvorbě se můžete inspirovat:

Nejrůznějšími sbírkami, které se v muzeích shromažďují, uchovávají, odborně studují a vystavují. Najdeme v nich všechno možné, od minerálů přes dinosauří kostry až po technické vynálezy, v muzeích ale můžeme poznávat i nehmotné dědictví. Mezi muzea patří také galerie se slavnými uměleckými díly. Často jsou muzea krásnými stavbami, ale někdy nemusí být ani pod střechou – po celém světě najdeme muzea v přírodě, která lidem ukazují obyčeje předků a pomáhají jim uvědomit si krásu krajiny, ve které vyrostli. Mezi muzea patří i botanické a zoologické zahrady.

Muzeum je živoucím organismem se svou vlastní strukturou. Na jeho chodu se podílí mnoho lidí. Vědci, noční hlídači, archiváři, kustodi… a v neposlední řadě také návštěvníci.

A pokud ve vašem okolí žádné muzeum není, možná máte svoje vlastní sbírky pokladů.

Jaké by bylo vaše vysněné muzeum?

Co byste chtěli ukázat dalším generacím nebo lidem z opačného konce světa?

Co by se stalo, kdyby exponáty obživly?

Jak by vypadalo muzeum vašeho života nebo vaší rodiny?

Doufáme, že Vás bude téma ročníku inspirovat a těšíme se na Vaše práce.

Harmonogram výstavy

 • 11. února 2022
  uzávěrka přihlášek a současně poslední možné datum na poštovním razítku zásilky výtvarných prací odeslaných do Lidic 
 • 17. - 19. března a 24. - 26. března 2022
  zasedání mezinárodní poroty (2 kola)
 • 15. května 2022 (nejpozději)
  zveřejnění výsledků soutěže na www.mdvv-lidice.cz
 • 2. června 2022
  slavnostní vernisáž v Lidické galerii
 • 2. června 2022 – 1. února 2023
  výstava oceněných prací v Lidické galerii
 • Červen 2022
  zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a dětem z České a Slovenské republiky

Hodnocení soutěže a výstava

Soutěžní práce hodnotí odborná porota ve dvou kolech. Oceněné práce budou od června 2022 vystaveny na každoroční výstavě v Lidické galerii a oceněné plošné práce po skončení výstavy archivovány. V menších souborech poté putují po výstavních prostorech v České republice i v zahraničí.

Ocenění

 • Cena poroty pro zahraničí
 • Cena poroty pro Českou republiku
 • Medaile Lidická růže – individuální
 • Medaile pro školu za kolekci prací
 • Medaile za kolektivní práci dětí
 • Čestná uznání

pokyny k Účasti

Uzávěrka 50. ročníku: 11. února 2022

Práce označené dle pokynů níže spolu s přihláškou zasílejte na adresu:

50. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2022
Památník Lidice, Lidická galerie
Tokajická 152
273 54 Lidice 

Datum uzávěrky je posledním možným dnem podání zásilky s výtvarnými pracemi a přihláškou na poště. Práce musí fyzicky dorazit do Lidic do konce února. Pokud chcete využít organizovaný svoz prostorových exponátů (lokality České Budějovice, Most, Olomouc, Písek, Strakonice), sledujte v průběhu ledna 2022 webové stránky soutěže. Registraci došlých prací si můžete ověřit na webových stránkách v průběhu února a března 2022.

Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí, ale po předchozí domluvě je možné neoceněné práce vyzvednout v Lidické galerii.

Typy výtvarných technik

 • kresba, malba
 • grafika
 • kombinovaná technika
 • fotografie
 • filmy/animace
 • výtvarné objekty (keramika, kov, dřevo, sklo, textil, papír)

Podmínky účasti

Soutěže a výstavy se mohou účastnit děti ve věku 4 až 16 let, jednotlivci i děti ze škol a výtvarných kroužků. Lidé s handicapem se mohou účastnit bez věkového omezení.

 • Maximální formát plošné práce - 70 × 50 cm.
 • Maximální formát prostorové práce - 100 × 70 x 40 cm, váha max. 10 kg.
 • Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora v jedné výtvarné technice (malba/kresba, grafika, kombinovaná technika, fotografie, film/animace, prostorové objekty). Autor se může zúčastnit soutěže ve více technikách.
 • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, musí být zafixovány.
 • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
 • Filmy/animace – max. délka 3 minuty.
 • Apelujeme na pedagogy, aby provedli pečlivý výběr zasílaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího soutěžního souboru školy.
 • Do výstavy nejsou přijímány fotodokumentace výtvarných akcí ani projekty a výtvarné řady prací vyžadující společnou instalaci.

Přihláška a označení výtvarných prací

Přihlášku i štítek vyplňte čitelně, tiskacími písmeny a latinkou (nejlépe na PC). Nečitelné či neúplné vyplnění údajů může vést k vyřazení práce ze soutěže.

Přihláška do soutěže

Pro registraci účasti vyplňte PŘIHLÁŠKU (ke stažení na této stránce výše vpravo v rámečku). Vyplněnou přihlášku a jmenný seznam účastníků přiložte k zasílaným pracím.

Označení výtvarných prací (mimo kategorie film/animace)

Každou soutěžní práci označte na zadní straně ŠTÍTKEM (ke stažení v rámečku výše). Štítek vyplňte čitelně, tiskacími písmeny a latinkou (nejlépe na PC). Keramické a další prostorové práce označujte přímo na objekt, případně k nim štítek pevně přivažte. Každá práce musí mít na zadní (či spodní nebo jiné méně viditelné) straně uvedeny tyto informace:

 • Jméno a příjmení dítěte (uvádějte v pořadí 1. jméno, 2. příjmení)
 • Věk dítěte
 • Název díla
 • Technika, jakou bylo dílo vytvořeno
 • Název a přesná adresa školy či organizace, která práce posílá (IČO organizace, název školy, ulice, PSČ, město). Na tuto adresu budou později zaslány informace o ocenění.
 • E-mailové spojení na organizaci, pro korespondenci v souvislosti s výstavou uvádějte webové stránky školy, funkční e-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů, kteří práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.
 • Pokud dítě soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk a domácí adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče)

Přihlášením účastníka uděluje účastník nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro potřeby soutěže a výstavy. Více na www.mdvv-lidice.cz/gdpr.

Označení a parametry filmů/animací

Filmy do soutěže přijímáme jako samostatně vytvořené výtvarné dílo jednotlivcem pod vedením pedagoga, nebo i s přímou pomocí pedagoga, dále ve spolupráci skupiny i více žáků. Od jednoho autora lze přihlásit maximálně dva filmy. Pro účast v této technice platí stejná pravidla jako pro jiné soutěžní příspěvky (věk dítěte, uzávěrka, téma ročníku aj.)

Filmové techniky
 • Animovaný film, technika stop motion - kreslená, plošková animace předmětů, loutková animace atd., technika počítačová - 2D a 3D animace
 • Dokument, hrané snímky, experimentální snímky, videoklipy, jiné audiovizuální dílo – například kombinované s převažujícími prvky animace, videoart, videokoláž atd.
Technické parametry filmu
 • kontejner: MP4 nebo mov
 • formát: MPEG-4, H264
 • rozlišení: FullHD 1080p (1920x1080), nebo HDready - 720p (1280x720)
 • audio bitrate: 128 kbps
 • stopáž: max 3 min
 • Film opatřete krátkým úvodem (5 vteřin) v černém poli s názvem. Závěr vytvořte stejným způsobem - titulek (5 vteřin) v černém poli, kam uvedete jméno autora, vaší školy popř. logo školy.
 • Film bude v případě mluveného slova, či textových polí, otitulkován – titulky vždy v anglickém jazyce, tento požadavek platí pro všechny filmy (tj. i pro české a slovenské školy).
 • Film musí být opatřen audio stopou, která je v souladu s autorským právem.
Postup
 1. Vytvořte film dle uvedených technických parametrů.
 2. Tuto verzi uložte na svém kanálu Youtube (pokud účet nemáte, vytvořte si jej). 
 3. Nahrajte příspěvek (i v případě mírně snížené kvality) na svůj kanál Youtube s tímto označením: jméno, věk, název filmu, název a adresa školy, pedagog (v případě přímé pomoci učitele), krátká anotace (popis filmu).
 4. Registrace filmu do soutěže: Pro označení využijte Registrační formulář pro Film/Animace (ke stažení na této stránce výše vpravo v rámečku) a zašlete na children@lidice-memorial.cz. V předmětu emailu nezapomeňte uvést REGISTRACE FILM + 50. MDVV Lidice 2022 a název školy nebo jméno jednotlivce. Beze slova FILM v předmětu mailu nebude registrace kompletní. V registračním formuláři uveďte link filmu na Youtube. Registrace filmu je možná pouze emailem, neposílejte ji poštou.
 5. V případě ocenění vašeho příspěvku budete požádáni o zaslání plné kvalitní verze.

Upozornění: V případě, že zaslaný film nebude v souladu s výše uvedenými pravidly a požadavky, příspěvek bude ze soutěže vyřazen. Soutěžní příspěvky budou do soutěže přijaty pouze formou on-line přihlášky s odkazem na kanál Youtube.

Kontakty

Za motivy na pozvánce k 50. ročníku děkujeme autorům z České republiky: Sofia Dittmannová, 11 let, Barbora Holečková, 14 let, Zuzana Lišťanská, 10 let, Veronika Růžičková, 12 let, z Maďarska: Natasa Angyal, 10 let, Levente Szodrai, 12 let a ze Slovenské republiky: Antónia Vidová, 14 let, Nina Ondrušková, 8 let, Tereza Medveďová, 9 let.

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus